vineri, 26 august 2011

.Jan Josephsz van Goyen


ÎN ORAŞ

*
Pentru Joana Navarro

În oraş
ploaia inundă totul,
chiar şi cărţile tale.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

EN LA CIUDAD

A Joana Navarro

En la ciudad
la lluvia inunda todo,
también tus libros.


Ana Muela Sopeña

.
"Calle de París en un día de lluvia" 1877


Gustave Caillebotte

TRISTEŢE A APEI

*
Prin ploaie,
privirea uitării.
Tristeţe a apei.
Amintiri ale copilăriei
cu ciubote prin băltoace.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

TRISTEZA DE AGUA

Entre la lluvia,
la mirada de olvido.
Tristeza de agua.
Recuerdos de la infancia
con botas entre charcos.


Ana Muela Sopeña

.


"Primăvară" 1894
Sir Lawrence Alma Tadema

DOAR UN HAIKU

*
Lui Pere Bessó, aliat întru cuvânt

Doar un haiku
ascuns în nisip.
Versuri de lumină.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

TAN SÓLO UN HAIKU

A Pere Bessó, aliado en la palabra

Tan sólo un haiku
escondido en la arena.
Versos de luz.


Ana Muela Sopeña

luni, 8 august 2011

.


"Ploaie, abur şi viteză" 1844
W. Turner

S-A CONTURAT PLOAIA

*
.....S-a conturat ploaia în adâncul privirii tale celei mai ascunse. Iar eu aşteptând o treaptă care m-ar conduce până în lumea ta.
*
*
Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

SE DEFINIÓ LA LLUVIA

.....Se definió la lluvia dentro de tu mirada más oculta. Y yo esperando el umbral que me llevara hasta tu mundo.
*
*
Ana Muela Sopeña

joi, 4 august 2011

.


"Flori de vară"
John William Godward

SCRIU

*
Scriu pentru a sfida nimicul.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

ESCRIBO

Escribo para desafiar a la nada.


Ana Muela Sopeña

.


"Clar de lună" 1895
Edvard Munch

LUNA PĂDURII

*
Luna pădurii
printre ramurile ceții.
Lumină nocturnă.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

LUNA DEL BOSQUE

Luna del bosque
atrapada en la niebla.
La luz nocturna.


Ana Muela Sopeña

.


"Plimbare cu umbrelă"
Claude Monet

UNDE POEZIA CAUTĂ UN VÂRTEJ

*
Pentru Elena Liliana Popescu

Cuvintele tale conţin misterul
oglinzilor avide de lumină.
Se ascund în unghere de frumuseţe
şi ştiu să ascundă între vise
enigmele pierdute ale secolelor.

Poeziile tale dansează întotdeauna în spirale
unde poezia caută un vârtej
ancorat în cântul universului.

Poeziile tale sunt semne ale tainicului
înfăşurate în cadenţe de amurguri.

Imaginile tale călătoresc în diamante
pe drumuri arhaice,
unde zeiţele albe devin complice
ale logosului imperativ
de-a lungul erelor, mileniilor
şi al timpului consacrat pentru a descoperi
codurile care zac în cufere.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

DONDE LA POESÍA BUSCA UN VÓRTICE

A Elena Liliana Popescu

Tus palabras rodean el misterio
de los espejos ávidos de luz.
Se ocultan en rincones de belleza
y saben esconder entre los sueños
los enigmas perdidos de los siglos.

Tus versos danzan siempre en espirales
donde la poesía busca un vórtice
anclado en la canción del universo.

Tus poemas son signos de lo críptico
envueltos en cadencias de crepúsculos.

Tus imágenes viajan en diamantes
a través de caminos muy antiguos,
donde las diosas blancas se hacen cómplices
del logos imperante
a través de las eras, los milenios
y el tiempo consagrado a descubrir
los códigos que yacen en los cofres.


Ana Muela Sopeña

.


"Pomul vieţii"
Gustav Klimt

ARBORE TĂCUT

*
Un arbore tăcut
se apropie de noapte
cu ochii lui negri.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

ÁRBOL SILENCIOSO

Un árbol silencioso
se aproxima a la noche
con sus ojos oscuros.


Ana Muela Sopeña

.


"Soare fierbinte de iunie"
Frederic Leighton

ŞI MIE

*
Şi mie
mi-ai lipsit
în aceste ore goale
de singurătate fără fund.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu*****

YO TAMBIÉN

Yo también
te he echado de menos
en estás horas vacías
de soledad sin fondo.


Ana Muela Sopeña

.


"Trândăvie" 1904
John William Godward

NOAPTEA

*
I

Noaptea mă gândesc la tine
în timp ce umbra cade pe rana mea.


II

Un nor de vise
îi permite luminii să-mi fie far.


III

Se strecoară insomnia
ca prevestire de viziuni,
prin universul meu de întrebări.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

EN LA NOCHE

I

En la noche te pienso
mientras la sombra cae sobre mi herida.


II

Una nube de sueños
permite que la luz sea mi faro.


III

Se desliza el insomnio,
como presagio de visiones,
por mi universo de preguntas.


Ana Muela Sopeña

.


"Crini de apă"
Claude Monet

AGONII

*
Există cuvinte ce cuprind agonii
din infinit
sau din noapte.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Elena Liliana Popescu


*****

AGONÍAS

Hay palabras que encierran agonías
dentro del infinito
o de la noche.


Ana Muela Sopeña

.


"Doamna de Shalott" 1888
John William Waterhouse

PĂŞIM FĂRĂ TEAMĂ

*
Păşim fără teamă
prin urbea ce caută istoria noastră
în locaşele umbrei.

Agităm lumina în corpurile noastre
care caută fără tihnă frumuseţea
în unduirile apei.

Iubim în ungherele orelor
timpul pe care întâmplarea ni-l oferă
ca pe o pasăre rătăcită în amintire.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

CAMINAMOS SIN MIEDO

Caminamos sin miedo
por la ciudad que busca nuestra historia
en las habitaciones de la sombra.

Estrechamos la luz en nuestros cuerpos
que buscan sin descanso la belleza
en el temblor del agua.

Amamos en la esquina de las horas
el tiempo que el azar nos va entregando
como un gorrión perdido en la memoria.


Ana Muela Sopeña

.


"Rivali inconştienţi" 1893
Sir Lawrence Alma Tadema

ŞAPTESPREZECE VIOLETE AŞTEPTÂND

*
I

Frumuseţea unei lumi subacvatice
ne-aşteptă de după primul colţ.
Atunci săruturile noastre vor fi copaci
şi ne vom acoperi cu umbra lor.


II

Tu îmi vei apărea prin ceaţă.
Te voi întrezări printre stropii de ploaie
în bifurcaţiile trandafirilor,
dincolo de lumină şi sclipirile ei repetate.


III

Te voi duce enigmatic
în această singurătate
de minute apatride
în visul extravagant
al unor buze jucăuşe şi senzuale,


IV

Şopteşti numele meu în ceas de seară,
când totul se scufundă în tăcere
şi contempli amurguri goale
susceptibile de a fi secunde pline.


V

Ceaţa ne va face fiii risipitori
cu braţele ei azurii.


VI

Mă priveşti stând gol printre plăpumi
în oglinda îndrăgită a copilăriei.


VII

Şaptesprezece violete aşteptând
când ne vom vedea singuri pe stradă.


VIII

Luna va fi complice
al orelor noastre languroase de foc.


IX

Instinctul pământesc
ne va acompania toată viaţa
şi ne va da cadoul
păsărilor corcite ale visului.


X

Utopii iubite,
mesaje în sticle pe malurile
unei mări dure şi misterioase.


XI

Mă vei chema ascuns printre roci
iar vocea mea te va face aliatul vânturilor.


XII

În balcoane de soare voi fi amica ta
iar tu prietenul meu din lună.


XIII

Privi-vom pe Venera în toiul nopţii
şi şti-vom că celălalt e foarte aproape.


XIV

Un lup solitar în haită
va urla fără oprire
de fiecare dată când numele meu fi-va al tău.


XV

O lacrimă albă prelinsă în penumbră
în labirinturi aurii
atinge-va inima mea înaripată.


XVI

Întoarcerea ta fi-va cadoul bine gresat
în lada de muzică şi coral.


XVII

Vom trece pe drum zâmbitori
şi ne vom saluta cu privirea
ocultându-ne sub piele secretul.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

DIECISIETE VIOLETAS ESPERANDO

I

La belleza de un mundo bajo el agua
nos espera a la vuelta de la esquina.
Entonces nuestros besos serán árboles
y nos cobijaremos con su sombra.


II

Tú me recordarás entre la bruma.
Te visualizaré bajo la lluvia
en las encrucijadas de las rosas,
más allá de la luz y su frecuencia.


III

Te llevaré enigmático
en esa soledad
de minutos apátridas,
en el deseo errático
de unos labios jugosos y sensuales.


IV

Susurrarás ni nombre por las tardes,
cuando todo se anegue en el silencio
y contemples crepúsculos vacíos
susceptibles de ser segundos plenos.


V

La niebla nos hará sus hijos pródigos
con sus brazos azules.


VI

Me mirarás desnudo entre las sábanas,
en el espejo amado de tu infancia.


VII

Diecisiete violetas esperando
que nos veamos solos por las calles.


VIII

La luna será cómplice
de nuestras horas lánguidas de fuego.


IX

El instinto de tierra
nos acompañará toda la vida
y nos dará el regalo
de los pájaros híbridos de sueño.


X

Utopías amadas,
mensajes en botellas en la orilla
de un mar embravecido y misterioso.


XI

Me llamarás oculto entre las rocas
y mi voz te hará aliado de los vientos.


XII

En balcones de sol seré tu amiga
y tú mi compañero de la luna.


XIII

Miraremos a Venus por las noches
y sabremos que el otro está muy cerca.


XIV

Un lobo solitario en la manada
aullará sin un límite
cada vez que mi nombre sea tuyo.


XV

Una lágrima blanca en la penumbra
en laberintos áureos
alcanzará mi alado corazón.


XVI

Tu regreso será mi obsequio lúbrico
en mi caja de música y coral.


XVII

Cruzaremos la calle sonrientes
y nos saludaremos sin tocarnos
escondiendo en la piel nuestro secreto.


Ana Muela Sopeña

.


"Angajata blondă" 1895
Frederic Leighton

STRUNE SOMNAMBULE

*
Umbra dansează în spaţii deschise,
în penumbra unei zile ostenite,
atunci când pielea
nu mai ştie de nume,
când buzele nu rotungesc cuvinte.

Lumina mă ţine în mâini de exil,
departe de mare,
în bule de aer,
în leagănele nocturne ce valseaza
pe strune somnambule de apă.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

CUERDAS SONÁMBULAS

La sombra danza en espacios abiertos
en la penumbra de un día cansado,
cuando la piel
ya no sabe de nombres,
cuando los labios no pueden hablar.

La luz me atrapa en tus manos de exilio,
fuera del mar,
en burbujas de aire,
en los columpios nocturnos que bailan
entre las cuerdas sonámbulas de agua.


Ana Muela Sopeña

."Acesta este colţul nostru" (aka Laurense şi Anna Alma-Tadema)
Sir Lawrence Alma Tadema

CUVINTE POETICE

*
Zic piatră
lumină
şi umbră...

cuvinte poetice incontestabile...,

dar de asemenea
calculator
circuit
şi oţel...

telegrama,
dicţionar,
cosmetică...

fiecare cuvânt îşi are originea
în marea poeziei
când cineva îl spune
şi îl reinventează,

precum un magician...

Întâi şi întâi a fost verbul.

Cuvânt creator,
originea lumii,
suflet în vocabulă,
rădăcină, limbaj.

În timpurile arhaice,
sunetul locuia între ape...

Înainte de Big Bang,
silabele jucau
de-a non-universul.


Poem de Ana Muela Sopeña, traducere în română de Andrei Langa


*****

PALABRAS POÉTICAS

Digo piedra,
luz
y sombra...

palabras poéticas incuestionables...,

pero también
ordenador,
circuito
y acero...

telegrama,
diccionario,
cosmética...

cada palabra desciende
al mar de la poesía
cuando alguien la nombra
y la reinventa,

como el mago...

En el principio era el verbo.

Palabra creadora,
origen del mundo,
alma en el vocablo,
raíz, lenguaje.

En los primeros tiempos
el sonido habitaba entre las aguas...

Antes del Big Bang
las sílabas jugaban
en el no-universo.


Ana Muela Sopeña